• Project Title : MÀN HÌNH LED BÀ CHIỂU
  • Project Link : https://drive.google.com/open?id=1qyRQD4mtxclz2GsE7F0QmFd3Nx6Pukw6
  • Project Location : Chợ Bà Chiểu, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh