Giải pháp công nghệ

CÔNG NGHỆ ĐO LƯỜNG CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi cho rằng việc đo đạc bằng giải pháp công nghệ là tiêu chí hàng đầu để các kết quả đo lường đạt được sự chính xác, trung thực và công bằng.
Compass-Tech đã ứng dụng các thành quả mới nhất về công nghệ Machine Learning trong giải pháp xử lý, nhận diện hình ảnh. Từ đó chúng tôi tích hợp các thuật toán đo lường về lưu lượng lưu thông, tầm nhìn mắt người để tạo ra công nghệ đo lường riêng của Compass-Tech.

CÔNG NGHỆ CAMERA ĐO LƯỜNG TRAFFIC

  • Chúng tôi đo lường lưu lượng giao thông của biển bảng quảng cáo bằng việc sử dụng camera traffic đo lường liên tục trong 02 tuần, từ 06 giờ sáng đến 10 giờ đêm.
  • Camera sử dụng công nghệ Machine Learning để phân loại được: người, xe máy, ô tô, xe khách, xe tải.v.v..
    Từ đó chúng tôi tính toán được chính xác lượng người đi ngang qua vị trí quảng cáo (DEC), lượng người có khả năng tiếp cận (OTC) và lượng người thực sự nhìn thấy quảng cáo ( VAC).

CÔNG NGHỆ CAMERA PHÂN TÍCH TẦM NHÌN

  • Chúng tôi phân tích hiệu quả của bảng quảng cáo ngoài trời theo các hướng nhìn từ các giao lộ khác nhau, mô phỏng sự phức tạp của lưu lượng giao thông trong thực tế tại vị trí biển bảng quảng cáo.
  • Chúng tôi sử dụng thuật toán chuyên dụng để phân tích dữ liệu tầm nhìn tư camera hành trình theo các thông số: Tỷ lệ chú ý, Tỷ lệ tầm nhìn biểu kiến, Tỷ lệ tầm nhìn thoáng, Thời gian tương tác, Tỷ lệ hiệu quả tương tác quảng cáo.
  • Video phân tích tầm nhìn được lưu trữ và đi kèm giấy phép được cấp, giúp đảm bảo tính khách quan, dễ tra cứu của khách hàng.