COMPASS TRACKING

CÁC GÓI DỊCH VỤ

GIÁM SÁT, BÁO CÁO QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI THEO NGÀNH HÀNG VÀ ĐỐI THỦ CẠNH TRANH

Giám sát:

 • Compass thực hiện giám sát thường xuyên, báo cáo tình hình triển khai Quảng cáo ngoài trời theo ngành hàng và đối thủ cạnh tranh tại 05 thành phố lớn: Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Cần Thơ hoặc các tỉnh thành khác trong cả nước.
 • Khách hàng có thể hoạch định tần suất giám sát, khu vực hoặc ngành hàng được ưu tiên giám sát.

Báo cáo:

 • Tổng quan thị trường Quảng cáo ngoài trời theo khu vực, đánh giá sự thay đổi của từng khu vực, từng ngành hàng, từng chiến dịch.
 • Báo cáo chi tiết hoạt động triển khai Quảng cáo ngoài trời của từng ngành, nhãn hàng, chiến dịch được yêu cầu: Vị trí quảng cáo, nội dung quảng cáo, ngân sách triển khai.
 • Hình thức báo cáo tổng hợp thành tài liệu báo cáo, cập nhật hàng tháng hoặc hàng quý.

GIÁM SÁT CHIẾN DỊCH QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI

Giám sát chiến dịch:

 • Review tổng thể chiến dịch Quảng cáo ngoài trời: vị trí triển khai, thông số kỹ thuật, giấy phép
 • Giám sát tình trạng triển khai, báo cáo bằng hình ảnh với tần suất giám sát theo yêu cầu
 • Báo cáo hư hỏng ngay khi phát hiện: chùng bạt, rách bạt, hư hỏng đèn…
 • Đo lường hiệu quả chiến dịch Quảng cáo ngoài trời tại tất cả các vị trí quảng cáo

Báo cáo:

 • Thông báo sự cố: báo cáo nhanh bằng điện thoại, tin nhắn , email
 • Báo cáo Review tổng thể chiến dịch: báo cáo đo lường hiệu quả, kiểm tra tổng thể thực tế triển khai chiến dịch.
 • Báo cáo cập nhật định kỳ: tổng hợp thông tin, hình ảnh kiểm tra giám sát chiến dịch